Om du arbetar och livnär dig som fotograf är det viktigt att ha nöjda kunder. För att få både återkommande och nya kunder är det viktigt att jobbet du gör är till belåtenhet. Du kan ta reda på vad kunder efterfrågar och vad de tyckte om fotona de köpt genom att skicka ut en enkät och göra en kundundersökning. Det finns bra enkätverktyg att använda för det ändamålet. Du kan på ett enkelt och snyggt sätt skapa olika typer av enkäter med hjälp av ett enkätverktyg. Det är möjligt att antingen välja en mall för enkäten eller skapa en egen design helt från grunden, välj det som passar dig bäst.

Skapa tilltalande enkäter med ett enkätverktyg

Du kan i en enkät ställa precis vilka frågor som helst. Det viktiga är att fundera innan vad du vill ha svar på och vad själva syftet med enkäten är. Om du har en maillista med kunder kan du skicka ut enkäten till alla. Ett annat alternativ är att skicka en enkät efter en kund har köpt en fotografering och fotografier av dig. Det är alltid viktigt oavsett syfte att skapa enkäter som ger svar. Därför är både design och frågorna viktiga. När du får feedback kan du utveckla både ditt fotograferande och ditt företagande om du jobbar på det sättet. Svaren som du får kan vara väldigt användbara. För att verkligen ha nytta av svaren som du får är det bra att analysera dem samt se hur många som faktiskt har svarat.